คำถามที่พบบ่อย

คำถาม
User & Password ที่เข้าใช้ phpMyAdmin คืออะไร ?

คำตอบ
สำหรับ User ให้ใช้ “root” ส่วน Password เป็นค่าที่ป้อนตอนสั่ง Setup

คำถาม
ลืมรหัสผ่าน MySQL root หากต้องการ Reset ใหม่ทำอย่างไร ?

คำตอบ
ไปที่ Shortcut -> Reset MySQL Root Password จากนั้นก็กำหนดค่า Password ได้เลย

คำถาม
พบปัญหา MySQL Insert ข้อมูลไม่ได้ ขึ้น Error doesn’t have a default value เกิดจาก ?

คำตอบ
MySQL รันในรูปแบบ STRICT MODE ท่านสามารถแก้ไขโดยเพิ่ม Query เช่น mysql_query(“SET sql_mode = ”;”); ก่อนหน้าคำสั่ง Insert
อีกวิธีการหนึ่งโดยการแก้ไขไฟล์ my.ini ให้แก้ไขโดยระบุในส่วนของ sql_mode ให้เป็น sql_mode=”” จากนั้นสั่ง Restart MySQL

คำถาม
ต้องการสลับ Version ภาษา PHP ทำอย่างไร ?

คำตอบ
ไปที่ Shortcut -> PHP Version Switch เลือกสลับ PHP Version ได้ตามต้องการทันที

คำถาม
ต้องการใช้งาน SSL หรือเข้าผ่าน https://localhost ทำได้อย่างไร ?

คำตอบ
ไปที่ Shortcut -> Enable SSL ระบบจะทำการเปิด Port 443 เพื่อให้ใช้งาน https:// ได้ทันที

คำถาม
ต้องการแก้ไข PHP Config ต่างๆ ทำได้อย่างไร ?

คำตอบ
ไปที่ Shortcut -> PHP Edit php.ini สามารถกำหนดค่า PHP ต่างๆ ได้ตามต้องการ จากนั้นสั่ง Restart Apache 

คำถาม
สามารถใช้ PHP Short Open Tag <? ได้หรือไม่ ?

คำตอบ
สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นค่า Default อยู่แล้ว หากต้องการปิดไม่ให้ใช้การสามารถแก้ไขในส่วน Shortcut -> PHP Edit php.ini แล้วระบุ short_open_tag = Off

คำถาม
จะแก้ให้ PHP ใช้งาน Register Globals = On ทำได้อย่างไร ?

คำตอบ
สำหรับ PHP 5.6 นั้นจะไม่มี Register Globals = On ซึ่งจะเป็นค่า Off หมด แต่สำหรับใครที่ยังติดกับการเขียนในแบบ On สามารถเพิ่ม Code ช่วยได้ โดยใส่ไว้บนสุดของไฟล์ .php
if (!ini_get(‘register_globals’)) {
$superglobals = array($_SERVER, $_ENV,
$_FILES, $_COOKIE, $_POST, $_GET);
if (isset($_SESSION)) {
array_unshift($superglobals, $_SESSION);
}
foreach ($superglobals as $superglobal) {
extract($superglobal, EXTR_SKIP);
}
}

เพียงเท่านี้ก็ทำให้ Script PHP ที่เขียนรองรับ Register Globals = On

คำถาม
หากต้องการ Reset Apache เพื่อ Loading PHP Config  php.ini ทำได้อย่างไร ?

คำตอบ
ไปที่ Shortcut -> Apache Restart เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น

คำถาม
PHP ใน AppServ สามารถรัน Command Line ได้หรือไม่ ?

คำตอบ
สามารถทำได้ทันที ตัวอย่าง Script ลองดูในส่วนของ PHP Version Switch เป็นตัวอย่าง Code รันผ่าน Command Line

คำถาม
ใช้ Antivirus บางยี่ห้อเจอว่า AppServ นั้นมีไวรัสจริงหรือไม่ ?

คำตอบ
ตัว Antivirus Scan มองเห็น httpd.exe เป็นไวรัส ซึ่งจริงๆ แล้ว httpd.exe คือ Process สำหรับ Apache Web Server ในจุดนี้เป็นความสับสนของ Antivirus บางยี่ห้อเพียงเท่านั้น สามารถ Ignore ทิ้งได้เลย

คำถาม
AppServ รองรับ .htaccess หรือไม่ ?

คำตอบ
ตัว .htaccess เป็นค่ามาตรฐานที่เปิดรองรับไว้อยู่แล้ว สามารถกำหนดค่าต่างๆ ใน .htaccess ตามต้องการได้ทันที

คำถาม
AppServ รองรับ Mod Rewrite หรือไม่ ?

คำตอบ
สามารถเปิด Mod Rewrite ในส่วนของไฟล์ httpd.conf ซึ่งอยู่ใน C:\AppServ\Apache24\conf\httpd.conf โดยนำ Comment # ที่นำหน้า LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so ออก จากนั้นสั่ง Apache Restart

คำถาม
AppServ รองรับ .htaccess หรือไม่ ?

คำตอบ
ตัว .htaccess เป็นค่ามาตรฐานที่เปิดรองรับไว้อยู่แล้ว สามารถกำหนดค่าต่างๆ ใน .htaccess ตามต้องการได้ทันที

คำถาม
AppServ รองรับ PHP Curl หรือไม่

คำตอบ
สำหรับ PHP Curl เป็น ฟังก์ชั่นที่เปิดไว้เป็นค่ามาตรฐานไว้อยู่แล้ว

คำถาม
AppServ รองรับ PHP Intl หรือไม่

คำตอบ
สำหรับ PHP Intl เป็น ฟังก์ชั่นที่เปิดไว้เป็นค่ามาตรฐานไว้อยู่แล้ว

คำถาม
AppServ สร้างขึ้นมาเพื่อ ?

คำตอบ
สร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับผู้ที่พัฒนาโปรแกรมด้วย PHP, MySQL โดย AppServ ไม่ได้เน้นการ Config ที่พิสดารมากมาย โดยค่า config ต่างๆ จะเป็นค่า Default Setting ที่มาจากต้นฉบับของโปรแกรมคือ PHP, MySQL, Apache โดยตรงทั้งหมด สำหรับผู้ที่ต้องการ Config ค่าต่างๆ ที่ไม่เหมือนใครก็สามารถทำได้เองตามความสามารถของท่าน ดังนั้นเราจึงบอกได้ว่าตัว AppServ มีฟังก์ชั่นการทำงานได้เหมือนกับโปรแกรมต้นฉบับทุกประการ ที่เหลือก็สุดแล้วแต่ความสามารถของผู้ใช้งานแต่ละคนว่าจะเอาไปใช้ทำอะไร จะแก้ไข Config อะไรยังไง ก็สุดแล้วแต่ตัวผู้ใช้เอง

คำถาม
AppServ หายไปไหนตั้งปี 2008 (8 ปีที่ผ่านมา)

คำตอบ
AppServ ทำแจกฟรี ผู้พัฒนาได้พัฒนาโปรแกรมตั้งแต่สมัยเรียนป.ตรีเมื่อปี 2001 โดยไม่ได้เงินจากโปรแกรมนี้ทางผู้พัฒนาเราทำแจกฟรีมาโดยตลอด เมื่อปี 2008 ช่วงนั้นผู้พัฒนาได้จบการศึกษาและทำงาน ผู้พัฒนาจึงมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับงานประจำของตัวผู้พัฒนาเอง ทำให้ไม่มีเวลาที่ได้อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ๆ ในช่วงเวลานั้นออกมา ซึ่งในช่วงเวลานั้นตัวผู้พัฒนาก็ต้องหาเงินต้องกินต้องใช้ รวมทั้งภาระต่างๆ ที่รับผิดชอบกับหน้าที่การงานประจำหลายๆ อย่าง อยากช่วยให้ AppServ พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องท่านสามารถบริจาคเข้ามาได้ จักขอบคุณยิ่ง

คำถาม
AppServ กลับมาใหม่ในปีนี้เพราะเหตุได้ ?

คำตอบ
ทางผู้พัฒนาวางแผนไว้แต่แรกแล้วว่าจะปล่อยให้ดาวน์โหลดช่วงต้นปี 2016 ซึ่งเป็นฤกษ์ที่ได้กำหนดไว้แต่แรกอยู่แล้ว และผู้พัฒนาพึ่งจะมีคอมฯ ที่ใช้ SSD ใช้ทำให้การพัฒนา AppServ ทำได้ง่ายขึ้น โดยเดิมทีแล้วนั้นผู้พัฒนากว่าจะ Compile AppServ แต่ละครั้งเสร็จใช้เวลาเกือบ 45 นาทีในการ Compile แต่ละครั้งซึ่งเสียเวลามา เมื่อผู้พัฒนามีคอมฯ ที่ใช้ SSD ทำให้การ Compile AppServ ลดเหลือเวลาไม่เกิน 3 นาที จึงทำให้ AppServ ได้กลับมาปล่อยให้โหลดใหม่อีกครั้ง 

คำถาม
AppServ มุ่งเน้นในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวหรือไม่ ?

คำตอบ
จุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรม AppServ ตั้งแต่ปี 2001 หรือ Version 1 ตัว AppServ ไม่ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดสำหรับคนไทย แต่ AppServ ได้ถูกสร้างเป็นภาษาอังกฤษ หน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษ โดย AppServ มุ่งเน้นปล่อยให้กับคนทั่วโลก แต่ในระยะหลังคนไทยเริ่มใช้กันมากขึ้นและเรียกร้องให้มีการแปลเป็นภาษาไทย ทางผู้พัฒนาจึงได้เพิ่มเติมในส่วนภาษาไทยเข้ามา เพื่อให้เข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้น และกระจายไปยังทั่วโลกเหมือนเดิม

 

 

 

 

 

Comments are closed.