เวอร์ชั่นทั้งหมด

AppServ ทุกเวอร์ชั่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Downgrade หรือว่าเลือกใช้เวอร์ชั่นเก่า ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์

AppServ ในหน้านี้ได้หมดอายุการสนับสนุนแล้ว เราไม่แนะนำให้เอาไปใช้งานจริงในระบบใดๆ เนื่องจากอาจมีช่องโหว่ความปลอดภัยอยู่ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดในการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ในภายหลัง

หากท่านใช้ Windows 9x,ME เราขอแนะนำให้เลือกใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 2.0
หากท่านใช้ Windows NT,2000,2003,XP เราขอแนะนำให้เลือกใช้เวอร์ชั่น 2.4.x – 2.5.x

AppServ v 8.5.0

Release Date : 2016-09-20

Packages :

 • Apache 2.4.23
 • PHP 5.6.26
 • PHP 7.0.11
 • MySQL 5.7.15
 • phpMyAdmin 4.6.4

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-8.5.0.exe?download

 

AppServ v 8.4.0

Release Date : 2016-06-07

Packages :

 • Apache 2.4.20
 • PHP 5.6.22
 • PHP 7.0.7
 • MySQL 5.7.13
 • phpMyAdmin 4.6.2

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-8.4.0.exe?download

 

AppServ v 8.3.0

Release Date : 2016-04-04

Packages :

 • Apache 2.4.20
 • PHP 5.6.21
 • PHP 7.0.6
 • MySQL 5.7.12
 • phpMyAdmin 4.6.1

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-8.3.0.exe?download

 

AppServ v 8.2.0

Release Date : 2016-03-09

Packages :

 • Apache 2.4.18
 • PHP 5.6.19
 • PHP 7.0.4
 • MySQL 5.7.10
 • phpMyAdmin 4.5.5.1

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-8.2.0.exe?download

 

AppServ v 8.1.0

Release Date : 2016-02-17

Packages :

 • Apache 2.4.18
 • PHP 5.6.18
 • PHP 7.0.3
 • MySQL 5.7.10
 • phpMyAdmin 4.5.4.1

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-8.1.0.exe?download

 

AppServ v 8.0.0

Release Date : 2016-01-08

Packages :

 • Apache 2.4.18
 • PHP 5.6.17
 • PHP 7.0.2
 • MySQL 5.7.10
 • phpMyAdmin 4.5.3.1

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-8.0.0.exe?download

 

AppServ v 2.5.10

Release Date : 2008-05-10

Packages :

 • Apache 2.2.8
 • PHP 5.2.6
 • MySQL 5.0.51b
 • phpMyAdmin 2.10.3

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download

 

AppServ v 2.6.0

Release Date : 2008-05-10

Packages :

 • Apache 2.2.8
 • PHP 6.0.0-dev
 • MySQL 6.0.4-alpha
 • phpMyAdmin 2.10.3

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.6.0.exe?download

 

AppServ v 2.5.9

Release Date : 2007-07-19

Packages :

 • Apache 2.2.4
 • PHP 5.2.3
 • MySQL 5.0.45
 • phpMyAdmin 2.10.2

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.9.exe?download

 

AppServ v 2.4.9

Release Date : 2007-07-19

Packages :

 • Apache 2.0.59
 • PHP 4.4.7
 • MySQL 5.0.45
 • phpMyAdmin 2.10.2

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.9.exe?download

 

AppServ v 2.5.8

Release Date : 2007-02-20

Packages :

 • Apache 2.2.4
 • PHP 5.2.1
 • MySQL 5.0.27
 • phpMyAdmin 2.9.2

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.8.exe?download

 

AppServ v 2.4.8

Release Date : 2007-02-20

Packages :

 • Apache 2.0.29
 • PHP 4.4.5
 • MySQL 5.0.27
 • phpMyAdmin 2.9.2

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.8.exe?download

 

AppServ v 2.5.7

Release Date : 2006-10-06

Packages :

 • Apache 2.2.3
 • PHP 5.1.6
 • MySQL 5.0.24a
 • phpMyAdmin 2.9.0.2

Size : 14707904 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.7.exe?download

 

AppServ v 2.4.7

Release Date : 2006-10-06

Packages :

 • Apache 2.0.59
 • PHP 4.4.4
 • MySQL 5.0.24a
 • phpMyAdmin 2.9.0.2

Size : 14707904 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.7.exe?download

 

AppServ v 2.5.6

Release Date : 2006-07-13

Packages :

 • Apache 2.2.2
 • PHP 5.1.4
 • MySQL 5.0.22
 • phpMyAdmin 2.8.2

Size : 21022757 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.6.exe?download

 

AppServ v 2.4.6

Release Date : 2006-07-13

Packages :

 • Apache 2.0.58
 • PHP 4.4.2
 • MySQL 5.0.22
 • phpMyAdmin 2.8.2

Size : 14707904 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.6.exe?download

 

AppServ v 2.5.5

Release Date : 2005-12-08

Packages :

 • Apache 2.0.55
 • PHP 5.1.1
 • MySQL 5.0.16
 • phpMyAdmin 2.6.4-pl4

Size : 21022757 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.5.exe?download

 

AppServ v 2.4.5

Release Date : 2005-12-08

Packages :

 • Apache 1.3.34
 • PHP 4.4.1
 • MySQL 5.0.16
 • phpMyAdmin 2.5.7-pl1

Size : 17310669 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.5.exe?download

 

AppServ v 2.5.4a

Release Date : 2005-06-14

Packages :

 • Apache 2.0.54
 • PHP 5.0.4
 • MySQL 4.1.12a
 • phpMyAdmin 2.6.2-pl1

Size : 20977218 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.4a.exe?download

 

AppServ v 2.4.4a

Release Date : 2005-06-14

Packages :

 • Apache 1.3.33
 • PHP 4.3.10
 • MySQL 4.0.24
 • phpMyAdmin 2.5.7-pl1

Size : 11909320 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.4a.exe?download

 

AppServ v 2.5.3

Release Date : 2005-01-18

Packages :

 • Apache 2.0.52
 • PHP 5.0.3
 • MySQL 4.1.8
 • phpMyAdmin 2.6.1-rc2

Size : 18489583 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.3.exe?download

 

AppServ v 2.4.3

Release Date : 2005-01-18

Packages :

 • Apache 1.3.33
 • PHP 4.3.10
 • MySQL 4.1.8
 • phpMyAdmin 2.6.1-rc2

Size : 12133089 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.3.exe?download

 

AppServ v 2.5.2

Release Date : 2004-11-15

Packages :

Apache 1.3.33

 • PHP 5.0.2
 • MySQL 4.1.7
 • phpMyAdmin 2.6.0-pl2
 • Perl 5.8.4

Size : 16673112 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.2.exe?download

 

AppServ v 2.4.2

Release Date : 2004-11-15

Packages :

 • Apache 1.3.33
 • PHP 4.3.9
 • MySQL 4.0.21
 • phpMyAdmin 2.6.0-pl2
 • Perl 5.8.4

Size : 12066973 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.2.exe?download

 

AppServ v 2.5.1

Release Date : 2004-07-26

Packages :

Apache 1.3.31

 • PHP 5.0.1
 • MySQL 4.0.20
 • phpMyAdmin 2.6.0-rc1
 • Perl 5.8.4

Size : 14661775 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.1.exe?download

 

AppServ v 2.4.1

Release Date : 2004-08-13

Packages :

 • Apache 1.3.31
 • PHP 4.3.8
 • MySQL 4.0.20
 • phpMyAdmin 2.6.0-rc1
 • Perl 5.8.4

Size : 9898020 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.1.exe?download

 

AppServ v 2.5.0

Release Date : 2004-07-26

Packages :

 • Apache 1.3.31
 • PHP 5.0.0
 • MySQL 4.0.20
 • phpMyAdmin 2.5.7-pl1
 • Perl 5.8.0

Size : 13848255 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.0.exe?download

 

AppServ v 2.4.0

Release Date : 2004-03-17

Packages :

 • Apache 1.3.29
 • PHP 4.3.4
 • MySQL 4.0.18
 • phpMyAdmin 2.5.6
 • Perl 5.8.0

Size : 8892948 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.0.exe?download

 

AppServ v 2.3.0

Release Date : 2003-11-12

Packages :

 • Apache 1.3.29
 • PHP 4.3.4
 • MySQL 4.0.16
 • phpMyAdmin 2.5.4

Size : 25224711 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.3.0.exe?download

 

AppServ v 2.2.0

Release Date : 2003-08-25

Packages :

 • Apache 1.3.28
 • PHP 4.3.3
 • MySQL 3.23.57
 • phpMyAdmin 2.5.3-rc2

Size : 17967122 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.2.0.exe?download

 

AppServ v 2.1.0

Release Date : 2003-06-26

Packages :

 • Apache 1.3.27
 • PHP 4.3.3RC1
 • MySQL 4.0.13
 • phpMyAdmin 2.5.1

Size : 23027833 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.1.0.exe?download

 

AppServ v 2.0.0

Release Date : 2003-04-07

Packages :

 • Apache 1.3.27
 • PHP 4.3.1
 • MySQL 4.0.12
 • phpMyAdmin 2.4.0

Size : 22444906 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.0.0.exe?download

 

AppServ v 1.9.0

Release Date : 2003-01-16

Packages :

 • Apache 1.3.27
 • PHP 4.3.0
 • MySQL 3.23.54
 • phpMyAdmin 2.3.3pl1

Size : 21424411 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.9.0.exe?download

 

AppServ v 1.8.0

Release Date : 2002-09-12

Packages :

 • Apache 1.3.26
 • PHP 4.2.3
 • MySQL 3.23.52
 • phpMyAdmin 2.3.0

Size : 19313057 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.8.0.exe?download

 

AppServ v 1.7.0

Release Date : 2002-08-06

Packages :

 • Apache 1.3.26
 • PHP 4.2.2
 • MySQL 3.23.51
 • phpMyAdmin 2.2.6

Size : 18299542 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.7.0.exe?download

 

AppServ v 1.6.0

Release Date : 2002-06-17

Packages :

 • Apache 1.3.24
 • PHP 4.2.1
 • MySQL 3.23.51
 • phpMyAdmin 2.2.6

Size : 18246774 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.6.0.exe?download

 

AppServ v 1.5.0

Release Date : 2002-03-26

Packages :

 • Apache 1.3.24
 • PHP 4.1.2
 • MySQL 3.23.49
 • phpMyAdmin 2.2.5

Size : 17920532 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.5.0.exe?download

 

AppServ v 1.4.0

Release Date : 2002-01-16

Packages :

 • Apache 1.3.22
 • PHP 4.1.1
 • MySQL 3.23.47
 • phpMyAdmin 2.2.3

Size : 17223954 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.4.0.exe?download

 

AppServ v 1.3.0

Release Date : 2001-12-14

Packages :

 • Apache 1.3.22
 • PHP 4.1.0
 • MySQL 3.23.46a
 • phpMyAdmin 2.2.2

Size : 17036209 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.3.0.exe?download

 

AppServ v 1.2.0

Release Date : 2001-11-23

Packages :

 • Apache 1.3.22
 • PHP 4.0.6
 • MySQL 3.23.44
 • phpMyAdmin 2.2.2-rc1

Size : 16261839 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.2.0.exe?download

 

AppServ v 1.0.1

Release Date : 2001-10-09

Packages :

 • Apache 1.3.20
 • PHP 4.0.6
 • MySQL 3.23.42
 • phpMyAdmin 2.2.0

Size : N/A

Download : N/A

 

AppServ v 1.0.0

Release Date : 2001-10-09

Packages :

 • Apache 1.3.20
 • PHP 4.0.6
 • MySQL 3.23.42
 • phpMyAdmin 2.2.0

Size : 17224317 byte

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-1.0.0.exe?download

 

Comments are closed.